Afspraak? T +32 (0)9 360 37 41

Salduz-wet: bijstand van een advocaat bij het eerste verhoor

Ingevolge de Wet van 13 augustus 2011 (zogn. Salduz-wet - B.S.5 september 2011) heeft de verdachte tijdens het eerste verhoor bij de politie alsook naar aanleiding van de verschijning voor de onderzoeksrechter recht op bijstand van een advocaat.

De politiediensten en de onderzoeksrechter zijn er ondermeer toe gehouden de verdachte voorafgaandelijk aan het verhoor te wijzen op het feit dat hij niet kan verplicht worden zichzelf te beschuldigen. Tevens moet de verdachte gewezen worden op diens zwijgrecht.

De verdachte heeft daarenboven het recht voorafgaandelijk teoverleggen met diens advocaat. Het verhoor kan ook, op verzoek van de verdachte of diens advocaat, eenmalig worden onderbroken vooreen bijkomend overleg.

Deze wet kwam er ingevolge vaststaande rechtspraak van het Europees Hof van de Rechten van de Mens. Het Hof is immers van oordeel dat artikel 6 E.V.R.M. vereist dat een verdachte toegang moet krijgen tot een raadsman ("access to a lawyer") en dit vanaf de eerste ondervraging door de politie.

Afwijking van deze hoofdregel is alleen mogelijk in exceptionele gevallen, op basis van dwingende redenen.

Het advocatenkantoor verleent bijstand in strafzaken. Wij verdedigen zowel de verdachte als het slachtoffer van een misdrijf.

Auteur: Kristof De Mulder

maak een afspraak en ontvang de service die u verdient.