Afspraak? T +32 (0)9 360 37 41

praktijkdomeinen

CONTRACTENRECHT, aansprakelijkheidsrecht

 • Contractuele geschillen
 • Onrechtmatige daad
 • Bouwgeschillen
 • Aansprakelijkheid na ongeval
 • Beroepsaansprakelijkheid (accountant, notaris, arts, advocaat, architect, vastgoedmakelaar, aannemer, apotheker, gerechtsdeurwaarder)
 • Objectieve aansprakelijkheid (aansprakelijkheid voor gebrekkige zaak, productaansprakelijkheid, burenhinder)
 • Verzekeringsrecht

sociaal recht

 • Ontslagrecht
 • Schijnzelfstandigheid
 • Detachering werknemers
 • Managementovereenkomsten

vennootschapsRECHT

 • Bestuursaansprakelijkheid
 • Aandeelhoudersconflicten
 • Conflicten tussen bestuurders
 • Fusie en overname vennootschappen
 • Aan- en verkoop van aandelen
 • Opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten

Incasso, kredietrecht, tenuitvoerlegging en insolventie

 • Invordering van facturen
 • Opstellen algemene voorwaarden
 • Consumentenrecht
 • Aanvraag gerechtelijke reorganisatie
 • Bijstand inzake faillissement
 • Collectieve schuldenregeling
 • Nazicht van kredietovereenkomsten
 • Bevrijding kosteloze borg

STRAFRECHT, verkeersrecht

 • Verkeersongevallen
 • Dagvaarding politierechtbank
 • Dagvaarding correctionele rechtbank
 • Voorlopige hechtenis
 • Bijstand i.k.v. Salduz-wet

VASTGOEDRECHT, ruimtelijke ordening, milieurecht

 • Erfdienstbaarheden
 • Mede-eigendom en appartementsrecht
 • Verkoop van onroerende goederen
 • Ruimtelijke ordening (weigering/goedkeuring stedenbouwkundige- en milieuvergunning)

PERSONEN -& FAMILIERECHT

 • Echtscheiding
 • Procedure voorlopige maatregelen
 • Vereffening-verdeling huwgemeenschap
 • Erfrechtelijke geschillen en testamenten
 • Adoptie en afstamming
 • Jeugdrecht: omgangsrecht, alimentatie, ouderlijk gezag

huurrecht, pachtrecht, bijzondere overeenkomsten

 • Huurgeschillen (woninghuur, gemene huur, handelshuur)
 • Pacht
 • Bezetting zonder recht noch titel
 • Erfpacht, opstalrecht, vruchtgebruik

FISCAAL RECHT

 • Bijstand t.o.v. de belastingadministratie
 • Bijstand in procedure
 • Fiscale regularisatie
 • Vermogensplanning

maak een afspraak en ontvang de service die u verdient.