Afspraak? T +32 (0)9 360 37 41

ERELONEN

Advocatenkantoor ‘DE MULDER & VERFAILLIE’ wenst u omtrent de kosten en het ereloon de nodige transparantie te verschaffen.

Tijdens de eerste consultatie bespreken we samen de wijze van facturatie. Hierbij gaan wij ook na of de kosten en het ereloon niet ten laste van uw rechtsbijstandverzekeraar kunnen worden gelegd. Dit is vaak het geval bij verkeerszaken en aansprakelijkheidsprocedures. In deze zaken betaalt uw verzekeraar de kosten van uw raadsman.

Er worden in de loop van de procedure provisies gevraagd. Dit zorgt er voor dat u te allen tijde zicht hebt op de evolutie van het ereloon en de kosten.

Algemeen kan gesteld worden dat de staat van ereloon en kosten van een advocaat drie componenten bevat.

Vooreerst zijn er de gerechtskosten die ten behoeve van uw dossier worden gemaakt. (griffiekosten, kosten gerechtsdeurwaarder,...) De eisende partij dient de kosten van een gerechtsdeurwaarder voor te schieten, doch deze vallen in de regel finaal ten laste van de in het ongelijk gestelde partij.

Verder zijn er de kantoorkosten (kosten aanleg dossier, secretariaatskosten, verzendingskosten,...). Deze kosten worden volgens een forfaitair percentage dan wel in detail aan de hand van een gedetailleerde staat doorgerekend.

Het ereloon betreft tot slot het derde onderdeel. Dit vormt een vergoeding voor de intellectuele prestaties van de advocaat.

Voor het bepalen van het ereloon zijn meerdere formules mogelijk. Meestal wordt een uurloon toegepast, hoewel in bepaalde zaken ook een forfait mogelijk is. Daarnaast kan het ereloon bepaald worden in functie van de waarde van het geschil. Bij een gunstig resultaat kan een success-fee worden toegepast.

Voor incassoprocedures bestaat een abonnementsysteem.

maak een afspraak en ontvang de service die u verdient.