Afspraak? T +32 (0)9 360 37 41
 • Een team van experten

  Een team van experten

  Ontvang een expertise van gerespecteerde professionals

 • Een team van experten

  Een team van experten

  Ontvang een expertise van gerespecteerde professionals

praktijkdomeinen

Het advocatenkantoor ‘DE MULDER & VERFAILLIE’ bouwde doorheen de jaren een uitgebreide expertise op in het recht, zowel wat betreft adviesverlening, bemiddeling, onderhandeling als geschillenbeslechting voor de rechtbank.

Aansprakelijkheidsrecht, contractrecht

 • Contractuele geschillen
 • Onrechtmatige daad
 • Bouwgeschillen
 • Aansprakelijkheid na ongeval
 • Beroepsaansprakelijkheid (accountant, notaris, arts, advocaat, architect, vastgoedmakelaar, aannemer, apotheker, gerechtsdeurwaarder)
 • Objectieve aansprakelijkheid (aansprakelijkheid voor gebrekkige zaak, productaansprakelijkheid, burenhinder)
 • Verzekeringsrecht

Huurrecht, pachtrecht, bijzondere overeenkomsten

 • Huurgeschillen (woninghuur, gemene huur, handelshuur)
 • Pacht
 • Bezetting zonder recht noch titel
 • Erfpacht, opstalrecht, vruchtgebruik

INCAsso, kredietrecht, tenuitvoerlegging en insolventie

 • Invordering van facturen
 • Opstellen algemene voorwaarden
 • Consumentenrecht
 • Aanvraag gerechtelijke reorganisatie
 • Bijstand inzake faillissement
 • Collectieve schuldenregeling
 • Nazicht van kredietovereenkomsten
 • Bevrijding kosteloze borg

Venootschapsrecht

 • Bestuursaansprakelijkheid
 • Aandeelhoudersconflicten
 • Conflicten tussen bestuurders
 • Fusie en overname vennootschappen
 • Aan- en verkoop aandelen
 • Opstellen van aandeleehouders- overeenkomsten

Advocatenkantoor
de mulder & verfaillie

’DE MULDER & VERFAILLIE’ is een advocatenkantoor gevestigd te Zottegem. Het kantoor verleent gespecialiseerde bijstand aan bedrijven en particulieren in procedures voor rechtbanken en hoven. We beschikken over een bijzondere bekwaamheid inzake onderhandelen en bemiddelen.
We nodigen u uit ook een blik te werpen op de nieuwsberichten.

kenneth van den berghe

advocaat

VERZEKERINGSPLICHT AANNEMERS

Gebreken in de bouw geven aanleiding tot heel wat discussie. Om te voorkomen dat de bouwheer bij het faillissement van de aannemer met lege handen achterblijft, zijn aannemers verplicht een ...

Lees meer >

WIJZIGING PROCEDURE EOT

Vanaf 1 september 2018 wijzigt de procedure echtscheiding met onderlinge toestemming (zogenaamde EOT). In tegenstelling tot vroeger, dienen de echtgenoten niet meer persoonlijk voor de ...

Lees meer >

CONFLICTEN TUSSEN AANDEELHOUDERS

Ruzie tussen de aandeelhouders hypotheceert vaak de goede werking van een vennootschap. De aandeelhouder in een B.V.B.A of N.V. die niet langer in de vennootschap wenst te blijven, kan dan ook via ...

Lees meer >