Afspraak? T +32 (0)9 360 37 41
 • Een team van experten

  Een team van experten

  Ontvang een expertise van gerespecteerde professionals

 • Een team van experten

  Een team van experten

  Ontvang een expertise van gerespecteerde professionals

praktijkdomeinen

Het advocatenkantoor ‘DE MULDER & VERFAILLIE’ bouwde doorheen de jaren een uitgebreide expertise op in het recht, zowel wat betreft adviesverlening, bemiddeling, onderhandeling als geschillenbeslechting voor de rechtbank.

Aansprakelijkheidsrecht, contractrecht

 • Contractuele geschillen
 • Onrechtmatige daad
 • Bouwgeschillen
 • Aansprakelijkheid na ongeval
 • Beroepsaansprakelijkheid (accountant, notaris, arts, advocaat, architect, vastgoedmakelaar, aannemer, apotheker, gerechtsdeurwaarder)
 • Objectieve aansprakelijkheid (aansprakelijkheid voor gebrekkige zaak, productaansprakelijkheid, burenhinder)
 • Verzekeringsrecht

Huurrecht, pachtrecht, bijzondere overeenkomsten

 • Huurgeschillen (woninghuur, gemene huur, handelshuur)
 • Pacht
 • Bezetting zonder recht noch titel
 • Erfpacht, opstalrecht, vruchtgebruik

INCAsso, kredietrecht, tenuitvoerlegging en insolventie

 • Invordering van facturen
 • Opstellen algemene voorwaarden
 • Consumentenrecht
 • Aanvraag gerechtelijke reorganisatie
 • Bijstand inzake faillissement
 • Collectieve schuldenregeling
 • Nazicht van kredietovereenkomsten
 • Bevrijding kosteloze borg

Venootschapsrecht

 • Bestuursaansprakelijkheid
 • Aandeelhoudersconflicten
 • Conflicten tussen bestuurders
 • Fusie en overname vennootschappen
 • Aan- en verkoop aandelen
 • Opstellen van aandeleehouders- overeenkomsten

Advocatenkantoor
de mulder & verfaillie

’DE MULDER & VERFAILLIE’ is een advocatenkantoor gevestigd te Zottegem. Het kantoor verleent gespecialiseerde bijstand aan bedrijven en particulieren in procedures voor rechtbanken en hoven. We beschikken over een bijzondere bekwaamheid inzake onderhandelen en bemiddelen.
We nodigen u uit ook een blik te werpen op de nieuwsberichten.

FISCALE REGULARISATIE (20.05.2013)

Recent kondigde het Groothertogdom Luxemburg aan vanaf 1 januari 2015 tot de automatische uitwisseling van informatie over interestbetalingen aan natuurlijke personen over te gaan. Alsdan vervalt de ...

Lees meer >

DE GESPLITSTE AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED (28.09.13)

Ingevolge de Programmawet van 29 maart 2012 werd een nieuwe antimisbruikbepaling in het wetboek successierechten ingevoerd. De introductie hiervan had bijzonder veel controverse tot gevolg. ...

Lees meer >

LAWAAI: OOK JURIDISCHE GEVOLGEN (02.05.12)

Het aantal klachten omtrent lawaaihinder groeit. Deze geven niet zelden aanleiding tot juridische procedures, waarbij de klagende nabuur poogt de lawaaibron te doen beperken of zelfs helemaal te ...

Lees meer >