Afspraak? T +32 (0)9 360 37 41

Conflicten tussen aandeelhouders

Ruzie tussen de aandeelhouders hypotheceert vaak de goede werking van een vennootschap.

De aandeelhouder in een BV of NV die niet langer in de vennootschap wenst te blijven, kan dan ook via een vordering tot uittreding de andere aandeelhouder dwingen diens aandelen over tekopen. Dit gebeurt tegen een door de rechtbank te bepalen prijs.

Opdat een vordering tot uittreding zou slagen, dienen gegronderedenen worden aangetoond welke de uittreding uit de vennootschap rechtvaardigen.

De rechtspraak vereist dat de gegronde redenen van die aard zijn dat van de vennoot die de overname vordert in redelijkheid niet kan verlangd worden dat hij nog langer vennoot blijft.

Hoewel de feiten die als gegronde redenen worden aangevoerd in de regel verband dienen te houden met de vennootschap uit welke de aandeelhouder wenst te treden, sluit het Hof van Cassatie in haar arrest van 28 november 2011 niet uit dat ook feiten die geen verband houden met deze vennootschap in aanmerking worden genomen.

Zo werden ook handelingen door dezelfde aandeelhouders in een andere vennootschap gesteld, door het Hof van Cassatie als gegronde reden beschouwd, hoewel deze niet rechtstreeks betrekking hadden op de vennootschap binnen dewelke de uittreding werd gevorderd.

Er bestaan verschillende technieken om conflicten tussen aandeelhouders of bestuurders aan te pakken. Bemiddeling in handelszaken vormt vaak een goede handelswijze.

Indien geen onderhandelde oplossing mogelijk is, dan dienen, afhankelijk van de verdere intenties van de aandeelhouder, eveneens een vordering tot gedwongen uitsluiting of zelfs ontbinding van de vennootschap te worden onderzocht.

Het advocatenkantoor heeft een ruime ervaring in het vennootschapsrecht. U kan ons steeds contacteren voor een eerste gesprek hieromtrent.

Auteur: Kristof De Mulder

maak een afspraak en ontvang de service die u verdient.