Afspraak? T +32 (0)9 360 37 41

Wijziging Procedure EOT

Vanaf 1 september 2018 wijzigt de procedure echtscheiding met onderlinge toestemming (zogenaamde EOT). In tegenstelling tot vroeger, dienen de echtgenoten niet meer persoonlijk voor de familierechtbank te verschijnen.

De procedure verloopt voortaan schriftelijk. De rechtbank behoudt echter de mogelijkheid om uitzonderlijk nog de persoonlijke verschijning van de echtgenoten te bevelen.

Het Openbaar Ministerie dient eveneens niet meer verplicht advies te geven. Dit wordt facultatief.

De echtgenoten hebben evenwel – in tegenstelling tot vroeger – niet meer de mogelijkheid zelf te kiezen tot welke familierechtbank zij zich wenden. Voortaan is de familierechtbank van de woonplaats van een van de partners of van de laatste echtelijke verblijfplaats bevoegd.

De Mulder & Verfaillie-advocaten kunnen u deskundige bijstand verlenen bij de opmaak en onderhandeling van de overeenkomst tot echtscheiding met onderlinge toestemming.

Auteur: Kristof De Mulder

maak een afspraak en ontvang de service die u verdient.