Afspraak? T +32 (0)9 360 37 41

Verzekeringsplicht aannemers

Gebreken in de bouw geven aanleiding tot heel wat discussie. Om te voorkomen dat de bouwheer bij het faillissement van de aannemer met lege handen achterblijft, zijn aannemers verplicht een verzekering af te sluiten.

Deze verplichting gold al eerder voor architecten en dit op grond van artikel 9, §1 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en het beroep van architect.

De aannemer is ingevolge de wet van 31 mei 2017 verplicht een verzekering af te sluiten voor problemen met de soliditeit, stabiliteit en waterdichtheid van de gesloten ruwbouw, wanneer deze laatste de soliditeit of de stabiliteit van de woning in het gedrang brengt.

Er is dus geen verzekeringsplicht voor lichte verborgen gebreken of gebreken die de soliditeit, stabiliteit of waterdichtheid niet in het gedrang brengen.

De verzekeringsplicht is ook slechts beperkt tot woningen. Er is volgens artikel 2 sprake van een woning indien het gebouw uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd is voor bewoning door een gezin of door een alleenstaande, en indien de verschillende gezinsactiviteiten er worden uitgeoefend.

Aannemers zijn dus niet verplicht een verzekering af te sluiten voor de bouw van een kantoorgebouw of een studentenhuis.

Artikel 12 van de wet van 31 mei 2017 voorziet in een controletaak voor de architect, de notaris en de kredietverlener. Deze dienen na te gaan of de aannemer daadwerkelijk een verzekering heeft afgesloten.

De verzekeringsplicht geldt voor werken in onroerende staat waarvan de definitieve stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd na 1 juli 2018.

Het advocatenkantoor staat zowel de bouwheer, architect als aannemer in bouwgeschillen bij. U kan ons steeds contacteren voor een juridisch advies terzake.

Auteur: Kristof De Mulder

maak een afspraak en ontvang de service die u verdient.