Afspraak? T +32 (0)9 360 37 41

Reclameronselaars

Heel wat ondernemers worden geconfronteerd met reclameronselaars die vaak door middel van agressieve handelsmethoden de ondernemer overtuigen om een publiciteitsovereenkomst te ondertekenen. Regelmatig wordt daarbij voorgehouden dat deze publiciteit ten voordele van een liefdadig doel wordt gemaakt. In de meeste gevallen is het liefdadig doel echter twijfelachtig.

De F.O.D. Economie publiceert op haar website een zwarte lijst van reclameronselaars. Op deze lijst komen een 40-tal bedrijven voor. (o.a. BMS, XL Media, BPS, Media Group Vlaanderen, Bedrijvengids België, Yellow-Pages)

Ter bestrijding van deze dubieuze handelspraktijken kan beroep worden gedaan op artikel VI.107 van het Wetboek Economisch Recht. Dit artikel verbiedt een onderneming om ofwel rechtstreeks, ofwel via een betalingsformulier, een bestelformulier, een factuur, een aanbod, algemene voorwaarden, een voorstel tot verbetering of elk ander soortgelijk document, adverteerders te werven om hen in gidsen, adressenbestanden, telefoonboeken of soortgelijke lijsten of bestanden op te nemen, zonder ondubbelzinnig aan te geven dat deze werving een aanbod van overeenkomst tegen betaling uitmaakt en zonder in het vet en in het grootste lettertype dat in het document wordt gebruikt de duur van de overeenkomst en de hieraan verbonden prijs te vermelden.

De overeenkomst welke deze clausule niet bevat, is nietig. Deze nietigheid heeft ondermeer tot gevolg dat de ondernemer niet tot betaling gehouden is.

Zelfs indien deze clausule toch op de overeenkomst voorkomt, staat de handelaar niet noodzakelijk machteloos.

Op basis van het burgerlijk recht kunnen immers diverse rechtsgronden worden aangevoerd.

Ondermeer kan de handelaar de gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst in het nadeel van de reclameronselaars vorderen. Een reclameovereenkomst heeft essentieel het maken van publiciteit tot voorwerp. Vereist is dat dit met de nodige ernst geschiedt. Een zekere oplage en verspreidingsgraad is dus noodzakelijk, opdat deze publiciteit de ondernemer de mogelijkheid zou bieden een groter doelpubliek aan te trekken.

Vaak wordt de beloofde brochure niet of slechts met een zeer beperkte oplage uitgegeven. De Vrederechter te Sint-Truiden oordeelde dat dit een wanprestatie in hoofde van de reclameadverteerder uitmaakt, zodat de handelaar ook in dit geval niet tot betaling gehouden is.

Het advocatenkantoor heeft een ruime ervaring in het burgerlijk recht. U kan ons steeds contacteren voor een eerste advies terzake.

maak een afspraak en ontvang de service die u verdient.