Afspraak? T +32 (0)9 360 37 41

Het recht van uitweg

De eigenaar wiens perceel ingesloten is, kan overeenkomstig artikel 682 B.W. een recht van uitweg vorderen.

De uitweg dient gevorderd te worden naar de openbare weg. Het Hofvan Cassatie oordeelde hierbij dat alle paden en wegen, hoe ze ook worden genoemd, als openbare weg kunnen worden beschouwd. (Cass. 8 augustus 1844, Pas. 1844, I, 217).

Belangrijk is evenwel dat de ingeslotenheid, welke het recht verleentom een uitweg te vorderen, zowel absoluut als relatief kan zijn.

Er is ook sprake van een ingeslotenheid wanneer een woning wel degelijk aan de openbare weg grenst, doch het normale gebruik van het perceel een uitweg vereist. Dit is het geval wanneer de bestaande weg, gezien de geringe breedte, onvoldoende is om met een wagen te worden bereden (Cass. 15 maart 1974, Arr. Cass., 1974, 789; Pas., 1974, I, 736; T.P.R., 1981, 207).

Het recht van uitweg kan ook het recht inhouden om elektrische kabels en leidingen over het naburig perceel te leggen. (Cass. 1 maart 1996, Arr.Cass. 1996, 212)

Tot slot vormt het recht van uitweg een erfdienstbaarheid dat door de wet gevestigd is. Dit houdt in dat de eigenaar van het heersend erf een vergoeding verschuldigd is in verhouding tot de schade die hij op het lijdend erf veroorzaakt.

Het advocatenkantoor heeft een ruime ervaring in het zakenrecht. Wijstaan u bij in een gerechtelijke procedure. U kan ons steeds contacteren voor een eerste advies terzake.

maak een afspraak en ontvang de service die u verdient.