Afspraak? T +32 (0)9 360 37 41

Lawaai: ook juridische gevolgen

Het aantal klachten omtrent lawaaihinder groeit. Deze geven niet zelden aanleiding tot juridische procedures, waarbij de klagende nabuur poogt de lawaaibron te doen beperken of zelfs helemaal te beëindigen.

De rechtbank zal hierbij nagaan of de inrichting welke het lawaai produceert, over de vereiste stedenbouwkundige- en milieuvergunningen beschikt. Indien dit niet het geval is, dan dienen de hinderlijke activiteiten met onmiddellijke ingang te worden gestaakt.

Maar zelfs indien de inrichting over de nodige vergunningen beschikt, dan nog belet dit niet om na te gaan of de normale lasten van nabuurschap niet worden overschreden. Indien dit wel het geval is, dan heeft de rechter de mogelijkheid deze hinder te beperken.

Bij dit alles is geen fout van de lawaaiproducerende inrichting vereist. Burenhinder is immers een vorm van objectieve en foutloze aansprakelijkheid. Er hoeft ingevolge vaststaande rechtspraak geen inbreuk op de artikelen 1382-’83 B.W. te worden aangetoond.

De vraag of een bepaalde inrichting (horeca-zaak, fuifzaal, fabriek, kinderopvang, enz.) hinderlijk is, is natuurlijk een feitenkwestie. Hierbij spelen diverse factoren een rol.

Het advocatenkantoor heeft in deze materie een uitgebreide ervaring. Wij verdedigen zowel de nabuur als de instelling welke met deze klachten wordt geconfronteerd. U kan ons steeds contacteren voor een eerste advies.

Auteur: Kristof De Mulder

maak een afspraak en ontvang de service die u verdient.