Afspraak? T +32 (0)9 360 37 41

Vlaams decreet schenking aandelen familievennootschap

Ingevolge het Vlaams Decreet van 23 december 2011 werd het schenkingsrecht op aandelen van een familievennootschapteruggebracht op 0%. Hiermee heeft de decreetgever bedrijfsleiders fiscaal willen stimuleren om reeds bij leven over de overdracht van hun handelszaak na te denken.

Aan het 0%-tarief zijn echter diverse voorwaarden verbonden. Zo dient de vennootschap waarvan de aandelen worden geschonken, een reële economische activiteit uit te oefenen.

Patrimoniumvennootschappen en holdings worden hierdoor van deze gunstregeling uitgesloten.

Daarenboven moet de activiteit van de familiale onderneming zonder onderbreking gedurende drie jaar te rekenen van de datum van de authentieke akte van schenking worden verdergezet.

Het kapitaal van de vennootschap mag eveneens gedurende drie jaar vanaf de datum van de authentieke akte niet dalen door uitkeringen of terugbetalingen, zoniet is evenredig het nominaal tarief verschuldigd.

Het is niet noodzakelijk dat de schenker de volle eigendom van diens aandelen schenkt. De schenking van de naakte eigendom kan met voorbehoud van vruchtgebruik. Hierdoor kan de schenker de controle over de vennootschap behouden alsook de dividenden innen, dit terwijl de volgende generatie wordt klaargestoomd.

Vermogensplanning impliceert echter een totaalaanpak. Er dient meer te gebeuren dan het louter schenken van de aandelen. Ook de verhouding tussen de vruchtgebruiker en naakte eigenaar wordt bij voorkeur statutair geregeld. Tevens biedt de notariële schenkingsakte, in tegenstelling tot de handgift, de mogelijkheid bijkomende bedingen ten voordele van de schenker op te nemen.

DMV-advocaten heeft een ruime ervaring op dit gebied. U kan ons steeds contacteren voor een eerste gesprek hieromtrent.

maak een afspraak en ontvang de service die u verdient.