Afspraak? T +32 (0)9 360 37 41

Wijziging interestvoeten

De wettelijke interestvoet bedraagt voor het jaar 2017 2%. In 2016 bedroeg deze 2,25%, in 2015 2,50%.

De interestvoet bepaald in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, werd voor het eerste kwartaal van 2013 op 8,00 % vastgelegd.

Dit laatste heeft tot gevolg dat de wanbetaler bij een geschil tussen handelaren, wanneer deze over geen algemene voorwaarden beschikt of de rechter de gevorderde interest tot de interestvoet bepaald in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties beperkt, 8,00 % interest verschuldigd is.

Daarenboven kan de schuldenaar veroordeeld worden tot een forfaitaire schadevergoeding en de gedingkosten. Indien de schuldeiser zich laat vertegenwoordigen door een advocaat, dan omvatten de gedingkosten tevens een rechtsplegingsvergoeding.

DMV-advocaten heeft onder haar clientèle meerdere bedrijven voor wie zij de invordering van de niet-betaalde facturen behandelt. In samenwerking met de gerechtsdeurwaarder bieden wij een snelle en correcte opvolging.

U kan ons steeds contacteren voor een eerste gesprek hieromtrent. Een abonnementsformule is mogelijk.

maak een afspraak en ontvang de service die u verdient.